Meet Our Team

Atulya Srivastava
President

Nischal Singh
Vice President

Yash Chaturvedi
CTC (Core Team Member)

Parmeet Singh
Administrative Lead

Prakhar Gupta
Creative & Technical Lead

Chhavi
Operations Lead

Arjun
Operations Lead

Yash Raj
Relations Lead

Shubham
Relations Lead

Om Rastogi
External Resources

Manasvi
Event Management

Ankit
External Resources

Apoorv Srivastava
.

Anubhav Singhal
.

Ajitesh Tripathi
.

Samarth Sharma
.

Soumy Gupta
.

Swatantra Nigam
.

Yashika Jain
.

Divyanshu Mishra
.

Gyanesh Sharma
.

Rachit Tandon
.

Amish Srivastava
.

Amit Shukla
.

Anukarsh Raj
.

Ayush Omer
.

Jagriti Agarwal
.

Swapnil Jaiswal
.

Varun Sharma
.

Yash Tyagi
.

Akshansh Gupta
.

Anjana Bajaj
.

Akash Gupta
.

Ashish Pandey
.

Aarav Pant
.

Arpit Sharma
.

Ayushi Shukla
.

Bhagyashree Rajdor
.

Divyanshu Singh
.

Kavya
.

Gauransh Verma
.

Navya Sharma
.

Kavya Daga
.

Nikita
.

Piyush Mishra
.